Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Στο σχολείο μας εκτός από τις γνώσεις προάγουμε...
τον αθλητισμό
τον πολιτισμό
την κληρονομιά
το παιχνίδι

Καλώς Ορίσατε!

djπεριηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας....

Τηλέφωνο & Fax : 2553031226

e-mail: mail@gym-lavar.evr.sch.gr

Get Adobe Flash player

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
165815

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 18 επισκέπτες και κανένα μέλος

     ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

  

Ι.Βασικές αρχές και στόχοι

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Και ο ρόλος του σχολείου είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να προετοιμάζει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που θα τους υποδεχθεί. Επομένως, και η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής πρέπει να στοχεύει στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τα πρότυπα και τις ανάγκες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

         Ο «εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για τα μέλη της σχολικής κοινότητας, στηρίζοντας την εφαρμογή τους στον αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και στη συναίνεση και συμμετοχή στη διαμόρφωση των συνθηκών της σχολικής ζωής. Έτσι, διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων και συγκρούσεων και διευκολύνει την ανενόχλητη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

         Με βάση αυτό το σκεπτικό προέκυψε ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση με αρ.10645/ΓΔ4 και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου και των εκλεγμένων εκπροσώπων της Μαθητικής Κοινότητας.

ΙΙ. Φοίτηση Μαθητών

1. Προσέλευση-Αποχώρηση

Το ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου Λαβάρων είναι 08:15΄-13.10΄ καθημερινά, εκτός Πέμπτης, 08.15΄- 13.50΄. Οι μαθητές παραμένουν στο Σχολείο αυτό το διάστημα και δεν επιτρέπεται η αποχώρησή τους χωρίς άδεια. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και σχολικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική. Άδεια αναχώρησης από το σχολείο χορηγείται από τον Διευθυντή σε μαθητή μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας ή σοβαρού οικογενειακού λόγου και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς του.

Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο και να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση στο προαύλιο. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν, και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.

         Μαθητές που προσέρχονται αργοπορημένα στο μάθημα το πρωί ή οποιαδήποτε άλλη ώρα παραπέμπονται από τον διδάσκοντα καθηγητή στον Διευθυντή για να πάρουν άδεια εισόδου στην τάξη. Η Διεύθυνση του Σχολείου παρακολουθεί και τις πρωινές αργοπορίες, διατηρώντας το δικαίωμα να ενημερώνει τους γονείς και να επιβάλλει κυρώσεις, σε περίπτωση εσκεμμένης επανάληψης.

2. Φοίτηση – Απουσίες

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης. Για την αποτελεσματικότητα των στόχων του σχολείου, πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. Για αυτούς τους λόγους ο νόμος ορίζει πως η φοίτηση των μαθητών είναι καθήκον και υποχρέωση γι' αυτούς και πως, αν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί ορισμένα όρια, τότε υπάρχουν κυρώσεις, οι οποίες μερικές φορές υποχρεώνουν τον μαθητή να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξεως.

Ειδικότερα:

    Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.)

    Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.

    Σε περίπτωση ασθένειας η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από τους Γονείς στη Διεύθυνση του Σχολείου.

    Υπάρχει το ανώτατο όριο 114 απουσιών, το οποίο ρυθμίζει ο Νόμος και σε καμιά περίπτωση δεν παραβιάζεται.

    Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση του Σχολείου.

    Η απουσία καταχωρίζεται από τον απουσιολόγο στο ημερήσιο δελτίο απουσιών κάθε διδακτική ώρα και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του καθηγητή. Οι απουσιολόγοι, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπεύθυνος του Τμήματος, είναι υπεύθυνοι για το Απουσιολόγιο, το οποίο είναι δημόσιο έγγραφο.

    Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α' τάξεως του Γυμνασίου. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να παραδώσουν έγκαιρα στο Σχολείο συμπληρωμένο το σχετικό δελτίο.

    Απαλλαγές: Σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας προκειμένου να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο κηδεμόνας του να υποβάλει στο Σχολείο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αίτηση απαλλαγής συνοδευόμενη από σχετική ιατρική βεβαίωση.

    Επίσης για την απαλλαγή από κάποιο άλλο μάθημα ή κάποιο είδος εξετάσεως πρέπει να τηρείται αυστηρά η εκπαιδευτική νομοθεσία.

3. Χαρακτηρισμός Φοίτησης

         Σύμφωνα με Προεδρικό Διιάταγμα, για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν τα παρακάτω :

Με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από τις προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις χαρακτηρίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων η φοίτηση κάθε μαθητή ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών του. Η φοίτηση για τους μαθητές του Γυμνασίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής ή ανεπαρκής. Όταν χαρακτηρίζεται ως επαρκής, θεωρείται ικανοποιητική για το μαθητή. Αν η φοίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

    Επαρκής είναι η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

    Ανεπαρκής είναι η φοίτηση όταν ο μαθητής σημείωσε πάνω από 114 Επίσης, αν οι απουσίες του είναι περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) και δε συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου.

4. Δικαιολόγηση απουσιών

         O Κηδεμόνας του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του παιδιού του. Οφείλει λοιπόν να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και δικαιούται να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη και διαρκή ενημέρωση από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του Σχολείου.

Δεν υπάρχει δυνατότητα απουσίας μαθητή

    όταν πραγματοποιείται χωρίς την άδεια του Διευθυντή, σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.

    ούτε δυνατότητα ομαδικής απομάκρυνσης των μαθητών από το Σχολείο, για οποιονδήποτε λόγο.

     

ΙΙΙ. Κανόνες συμπεριφοράς

Στο σχολείο η κατάκτηση της γνώσης και η αγωγή απαιτούν εκ μέρους κάθε μαθητή τη συμμόρφωσή του σε αρχές και κανόνες συμπεριφοράς. Άμεσος αντικειμενικός σκοπός αυτών των κανόνων είναι η εξασφάλιση της τάξης, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η σχολική εργασία. Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να αποκτήσουν υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σεβασμό προς τους κανόνες της σχολικής ζωής .

Κατά την παραμονή τους στο Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να σέβονται, να υπακούουν και να συνεννοούνται με τους καθηγητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων κοσμιότητας, τον κανονισμό του Σχολείου και τους νόμους της Πολιτείας. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών ισχύει και κατά τη διάρκεια των εκδρομών, περιπάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και, γενικά, σε κάθε περίπτωση που οι μαθητές λειτουργούν με αυτή τους την ιδιότητα.

1. Κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη

    Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ότι χρειάζεται για τη σχολική εργασία.

    Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές πρέπει να είναι καθισμένοι στα θρανία τους με τη διάταξη που έχει ορίσει ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την είσοδο του καθηγητή πρέπει να είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος.

    Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως οι μαθητές να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος.

    Η αυθάδεια και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται με αγένεια θεωρούνται κακή συμπεριφορά .

    Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον καθηγητή τους.

    Κατά την διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και αναψυκτικών.

    Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.

    Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας.

    Η παραποίηση απουσιολογίου ή άλλου εγγράφου αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα.

    Η απόπειρα αντιγραφής με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διεξαγωγή διαγωνίσματος ή εξετάσεων συνεπάγεται αφαίρεση και μονογραφή του γραπτού και επιφέρει πειθαρχικό έλεγχο.

    Σε περίπτωση αργοπορίας, οποιαδήποτε ώρα, ο μαθητής πρέπει να περάσει από το Γραφείο του Διευθυντή , για να πάρει άδεια εισόδου στην τάξη.

    Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής ο μαθητής έρχεται απευθείας στον Διευθυντή και απασχολείται σε δραστηριότητα που του υποδεικνύεται. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων αποβολών προβλέπεται περαιτέρω πειθαρχικός έλεγχος.

    Τα διαλείμματα όλοι οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

    Οι μαθητές ανοίγουν τα παράθυρα και φροντίζουν για την καθαριότητα και την ασφάλεια των πραγμάτων των συμμαθητών τους, που βρίσκονται στην αίθουσα!

    Εάν οι μαθητές διαπιστώσουν ότι υπάρχει σκουπίδι στο πάτωμα το μαζεύουν και το ρίχνουν στον κάδο, ανεξάρτητα από ποιόν έπεσε.                    

    Δεν τρώμε ποτέ μέσα στην αίθουσα! Διατηρούμε την αίθουσα καθαρή! Υπάρχει κάδος για τα απορρίμματα! Το ίδιο ισχύει για το προαύλιο του σχολείου!

    Φροντίζουμε το διάλειμμα να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας για φαγητό, νερό και τουαλέτα. Δεν ζητάμε άδεια για τουαλέτα κατά την διάρκεια του μαθήματος πλην εξαιρέσεων !

    Δεν βγαίνουμε από το προαύλιο του σχολείου για κανένα λόγο!                    Σε περίπτωση που μας ξεφύγει η μπάλα ή χρειαζόμαστε οτιδήποτε άλλο ζητούμε την βοήθεια εκπαιδευτικού ή της Διευθύντριας!

    Εάν έχουμε ανάγκη για οτιδήποτε, στην διάρκεια του μαθήματος, ζητάμε την βοήθεια του Διευθυντή!

2. Κανόνες συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου

    Η συμπεριφορά των μαθητών προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους καθώς και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν το έργο του σχολείου (επιστάτης, γραμματέας, καθαρίστριες κ.ά.) πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και σεβασμό .

    Οι μαθητές πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα των άλλων μαθητών και να συμπεριφέρονται απέναντι τους με αγάπη, αλληλεγγύη και ευγένεια. Αποφεύγουν ό, τι είναι δυνατόν να θίξει ή να προσβάλλει την αξιοπρέπεια, τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις των άλλων.                                          Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που τιμωρούνται αναλόγως.

    Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώματα , ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.

    Το σχολείο επιδιώκει να αναπτύξουν οι μαθητές αίσθηση ευθύνης σε ότι αφορά το περιβάλλον, με την ευρεία έννοια , αλλά και το στενότερο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γυμναστήριο, τουαλέτες κτλ), και να αποφεύγουν να γράφουν επάνω στα θρανία, στους τοίχους κτλ. έτσι ώστε η παραμονή τους στο σχολείο να είναι ευχάριστη και να διατηρείται πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Η ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν φθορών βαρύνει τους κηδεμόνες του υπεύθυνου μαθητή.

    Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες κλειδώνουν σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών στα διαλείμματα για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Γι αυτό οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται συνετά και πολιτισμένα κατά τη διάρκειά τους.

    Σύμφωνα με το Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) "Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά", το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου. Το κάπνισμα είναι μια άχρηστη και επιβλαβής για την υγεία συνήθεια, που προκαλεί εθισμό και καθιστά τους υπόλοιπους μαθητές παθητικούς καπνιστές.

    Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν μαζί τους αντικείμενα αξίας ή χρήματα, πέρα από τα απολύτως αναγκαία. Εάν υπάρχει λόγος να φέρουν κάποια μέρα μαζί τους περισσότερα χρήματα ή κάποιο ακριβό αντικείμενο, οφείλουν να τα παραδώσουν στο γραφείο της Διεύθυνσης, διαφορετικά θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους.Για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.

    Σύμφωνα με τις υπ.αρ.132328/Γ2/2006 και 100553/Γ2/2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου κατά τις ώρες διδασκαλίας.

    Αναλόγως απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια του Διευθυντή σε όλους τους χώρους του Σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

    Ειδικότερα για περιπτώσεις παραπτωμάτων που εμπίπτουν σε παράβαση του ποινικού δικαίου σε ό, τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

3.Μαθητική εμφάνιση -περιβολή

         Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή επίδειξης, εκζήτησης και πρόκλησης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.

         Για όσους συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου (παρελάσεις, σχολικές γιορτές, χορωδία) υπάρχει καθιερωμένη στολή. Για το μάθημα της γυμναστικής και τις άλλες αθλητικές εκδηλώσεις μέσα και έξω από το σχολείο οι μαθητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

     4. Εφαρμογή των κανόνων-Ποινές 

Η σταδιακή προσαρμογή των παιδιών στους κανόνες πειθαρχίας, ως βασική επιδίωξη του Σχολείου, επιβάλλει, να λαμβάνονται διάφορα παιδαγωγικά μέτρα και να γίνονται διακριτικές προσωπικές επισημάνσεις. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές εξακολουθούν με τη συμπεριφορά τους παρακωλύουν το έργο του Σχολείου ή η συμπεριφορά τους είναι βλαπτική για τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να επιβληθούν κυρώσεις (ποινές), σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.

         Οι ποινές που επιβάλλονται σε έναν μαθητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 104/79, άρθρο 27 και Ν.682/1977, άρθρο 16) είναι:

1)Προφορική Παρατήρηση (παρέκκλιση από το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής) : Διδάσκων + Διευθυντής + Σύλλογος Διδασκόντων 2)Επίπληξη:   Διδάσκων + Διευθυντής

3)Αποβολή από τα μαθήματα 1 ημέρας: Διευθυντής + Σύλλογος διδασκόντων

4) Αποβολή από τα μαθήματα 2 ημέρες : Σύλλογος διδασκόντων

5) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος : Σύλλογος διδασκόντων

Ωριαία Απομάκρυνση έως 3 από τον ίδιο Διδάσκοντα ή 5 συνολικά

Συμβούλιο της Τάξης : διαχείριση της ωριαίας απομάκρυνσης

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στον χώρο του σχολείου και απασχολούνται με εργασία από τον διδάσκοντα που εισηγήθηκε την αποβολή.

Διαδικασία για την επιβολή αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος:

Ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση μετά από την κρίση ειδικού ότι δεν πρόκειται να επανορθώσει , παρουσία του κηδεμόνα, του δεκαπενταμελούς οι οποίοι αποχωρούν από την ψηφοφορία και ισχύει μόνο για ένα έτος

        Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών γίνεται στο τέλος του σχολικού έτους σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Μείωση της διαγωγής επιβάλλεται σε μαθητή από τον Σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

         Οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο για την συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία Σχολείου – Γονέων για θέματα πειθαρχίας είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

   5. Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα

    Η κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας.

    Οι φθορές, οι βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία και η αναγραφή απρεπών εκφράσεων.

    Η καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή .

    Κάθε εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τη διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του Σχολείου.

  1. I.Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή.

1. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις του σχολείου

         Για την ποιότητα της σχολικής ζωής απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Στο σχολείο πρέπει να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας, και πολιτισμού. Το σχολείο θεωρεί την συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις του σχολείου (εκκλησιασμός, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, παρελάσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες κτλ). ως υποχρέωσή τους.              Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να χαίρεται, και να θεωρεί προνόμιό του τη συμμετοχή σ’ αυτές.Εξαιρούνται όσοι απαλλάσσονται από το νόμο.

         Τόσο οι παραπάνω ενδοσχολικές εκδηλώσεις όσο και οι άλλες καινοτόμες δράσεις του σχολείου όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ, είναι καλό να υλοποιούνται με πρωτοβουλίες και ιδέες και των μαθητών.

         Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την επιλογή τους όταν πραγματοποιούνται πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

         Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους.

    

2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις, ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές

         Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδρομές, περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες εξορμήσεις εκτός του Σχολείου, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκτός από τον εαυτό τους εκπροσωπούν και το Σχολείο. Πιθανή παραπτωματική συμπεριφορά κατά τη διάρκειά τους μπορεί να συνεπάγεται τη διακοπή της συμμετοχής για το μαθητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός μαθητή σε εκδρομή του σχολείου είναι η προσκόμιση στο σχολείο της υπογεγραμμένης από τον κηδεμόνα υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής.

ΙΙΙ. Συνεργασία με Γονείς / Κηδεμόνες

         Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές τακτικά στη διάρκεια του σχολικού έτους. Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού ορίζει δύο πρωινές ώρες μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τις οποίες δέχεται όσους γονείς επιθυμούν να συζητήσουν μαζί του για την πρόοδο των παιδιών τους. Είναι αυτονόητο ότι, όταν υπάρχει ανάγκη, το σχολείο επικοινωνεί τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά ή με sms, με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με smsμε τη Διεύθυνση ή συγκεκριμένους καθηγητές για να ενημερωθούν για θέματα επίδοσης ή συμπεριφοράς των παιδιών τους.

         Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν στους Γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους.

         Οι Γονείς πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.

         Το Σχολείο αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, συνεργάζεται μαζί του και δέχεται ευχαρίστως τη βοήθεια που αυτοί παρέχουν για την επίτευξη των σκοπών του.

         Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει, δέχεται τη συμμετοχή του Συλλόγου στη συζήτηση σχολικών θεμάτων. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του σχολείου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .

                                               

  1. VI. Αποδοχή του Εσωτερικού Κανονισμού

         Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη παιδεία. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής, η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους τηρήσουν. Η τήρηση του Κανονισμού βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, επιτρέπει να προλαμβάνονται τα παραπτώματα και να μη φτάνει το Σχολείο στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει ποινές, με την παιδαγωγική διάσταση του όρου.

         Το Σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του Κανονισμού, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

        

Η Διευθύντρια                                     Ο Σύλλογος Διδασκόντων

  Άννα Φιλίνη